15.5.03

På veg til Russland

26.-29. mai skal eg til Murmansk, på konferansen "The Reading Murman". Ein stor konferanse for bibliotekarar frå heile Kolahalvøya + ein liten delegasjon frå Finnmark. Eg skal halde føredrag om norsk litteraturpolitikk. Det er visst veldig stort at det kjem ein ung, mannleg biblioteksjef dit, så eg kjenner forventningspresset.

Men no er ikkje føredraget eg skal halde så veldig langt. Eg har fått 30 minutt - men det er medrekna tolking! Så i røynda har eg 15 min å presentere ting som biblioteklova, bibliotekvederlagslova, meirverdiavgiftsfritak, innkjøpsordningane og bransjeavtalen. Det blir nok eit stutt sveip over norske litteraturordningar...

Eg trur det skal bli veldig spennande, særleg å lære om korleis russarane driv biblioteka og korleis dei satsar på å byggje opp leseevna for ungar. Der trur eg vi heng ein del etter her i landet!

Vidar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar