1.5.03

Opp trælar alle no kring jorda!

Medan eg budde i Oslo markerte eg 1. mai kvart einaste år, med å gå i 1. mai-frukosten til Studentmållaget (SmiO), deretter 1. mai-tog frå Youngstorget under parola til SmiO og avslutning med fest på Blå eller noko anna. Så flytte eg til ein gamal gruvekommune, der vidgjetne "Nordens klippe" står for arrangementet. Og eg er ikkje på noko arrangement. Kvifor?

Biblioteket leiger lokale hjå Samfunnshuset, det som er Folkets Hus i Kirkenes. I går sat eg på kontoret mitt, så stakk vaktmeisteren hovudet innom. Han lurte på om det var greitt at dei gjekk gjennom kontoret mitt 1. mai for å koma ut på balkongen i tilfelle dei skulle ha appell derfrå. Det var sjølvsagt heilt ok. Så spør eg om det er kven som er tilskipar - er det LO eller Ap? Vel, sa han, det er jo LO, men her i kommunen spelar ikkje det så stor rolle... Eg skjøna at kombinasjonen min av senterpartist og LO-medlem er ganske sjeldan. Og når det då er fylkesordførarkandidaten til Ap som skal halde appell? Nei takk.

Her i Finnmark har vi forresten dårleg røynsle med fylkesordførarar frå Ap. Ho som er no, Evy-Ann Midttun, melde seg ut av partiet for å få lov til å selje det fylkeskommunale rutelaget... Forstå det den som kan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar