2.5.03

Bloggen er veldig fin til å diskutere ting med seg sjølv.

Fredagen for ei veke sidan var eg på årsmøtet i Biblioteksentralen AL. Eg lyg om eg seier at sjølve årsmøtet var særs gjevande, men det var eitt bra innslag iallfall: ein slags årstale ved Jon Bing. Han er nemleg ingen tosk. Eg har hatt sansen heilt sidan eg las bøkene om stjerneskipet Alexandria, eit gigantisk bibliotek som var innom Azur, Zalt, Mizt og Tanz.

Men tilbake til saka: på årsmøtet heldt altså Bing tale. Tala var om biblioteka si rolle i framtidssamfunnet. Eg tok (som vanleg) ikkje notat, og det er ikkje alt eg minnest. Men ein bisetning slo rot i meg: "Hvorfor skal ikke bibliotekene kunne selge bøker??" Det var eigentleg eit veldig godt spørsmål. Kvifor ikkje??

No er det slik at på mange stader er det faktisk ein bokhandel, som i og for seg treng det salet han har. Men har bokhandelen brukte bøker? Sjeldan. Og smale bøker? Endå sjeldnare, sjølv om han skaffar. Og for ikkje å snakke om kor vanskeleg det er å skaffe anna CDar enn listepop og køntri på småstadene. Eller klassiske filmar som er eldre enn to år... Det finst nok nokre nisjer der ute kor biblioteket kan utnytte fagkompetansen i staben til både å gjera brukarane meir nøgde og kommunekassa meir positivt innstilt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar