19.10.03

Hei!
Eg skriv her med ujamne mellomrom, den lovnaden har eg klart å halde. Den siste veka har vori ganske så hektisk - eg har (som vanleg) hatt fulltidsjobb, samstundes som eg har vori med på forhandlingane mellom Sp, H, FrP og MVL for å konstituere kommunestyret her i Sør-Varanger. Eg ser frå sist at eg hadde ei god kjensle før valet - og det gjekk bra, iallfall her i Sør-Varanger. For fyrste gong sidan 1930-talet blir det noko anna enn Ap-ordførar. Ja, bortsett frå det eine året 1946-1947 då det var NKP-ordførar då :-)

Elles så har "De5" hatt premiere. De5? Ei acappellagruppe her i Sør-Varanger. Vi hadde framføring på Ofelas, ein av dei lokale pøbbane i Sør-Varanger, på torsdag. Veldig kjekt, responsen var rett og slett enorm, sjølv om lokalavisa klaga litt på urøynt mikrofonbruk. På hi sida, det var det einaste negative dei kom dragande med, så eg trur vi skal vera nøgde så langt. Vi har trass alt hatt berre 4-5 øvingar enno! Men artig var det!

Vidar