7.9.03

Sanneleg lenge sidan eg har skrivi noko no... Slik blir det gjerne, ein går hardt ut og så blir det vanskeleg å fylgje opp. Sidan sist har eg hatt noko ferie, men eg har gjort mykje anna òg. T.d. har eg skrivi 40-årssoga til Sør-Varanger Senterparti, noko som var særs artig. Som heilt ny medlem var det ein glimrande måte å koma inn i lokallaget på. Og no ser det ut til at det kan gå bra i valet òg, iallfall ifylgje meiningsmålingane!

Sidan sist har eg òg funni ut at det er lurt å satse på meir utdanning. "Mastergrad" kallar dei det no. Eg skal ta mastergrad i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda. Det er eit særs spanande studium, vi får sjå kor lang tid det kjem til å ta.

Til slutt: eg oppmodar alle til å røyste på Senterpartiet 15. september!

Vidar