29.5.05

Løchstør på EU-løn?

Det er spørsmålet. Etter at nei-sida vann i Frankrike står ho på NRK og fortel kor bra den nye grunnlova er, sidan stakkars EU er så vanskeleg å styre!!

Får ho løn frå Europarørsla i tillegg til NRK-løna??

Vive la France!!

Fantastisk nyhende frå Frankrike - 55% NON og 45% oui!!

C'est magnifique!

Les nyhende, t.d.:
Un non franc et massif hjå TF1
La France rejette nettement le traité constitutionnel hjå Le Monde
France 'rejects EU constitution' hjå BBC News

Når Nederland fylgjer etter om eit par dagar blir det kaos i Brussel...

28.5.05

Stakkars naboar

Siste tilvekst i instrumentsamlinga mi er ei blokkfløyte. Eg vil tru naboane mine elskar meg no, etter at eg har byrja øve på Händel sine fløytesonatar. Eller kanskje dei ikkje elskar meg?? Berre som ei åtvaring til alle som vil byrje med blokkfløyte: det er ikkje så enkelt som ein kanskje trur etter å ha spela på barneskulen... Berre sjå denne nettstaden med grepstabellar!

25.5.05

Bibliotekpolitikk

Det får ein seie - det er uvanleg mykje bibliotekpolitikk å lesa i avisene for tida. FrP og Høgre har byrja å syne sitt sanne andlet. I Oslo har kulturbyråden frå FrP (ja, du las rett...) tenkt å redusere frå 12 bibliotek til 4 med 8 såkalla utlånsstasjonar. Dessutan er det ikkje biblioteka si oppgåve å drive med utlån av populære ting som video, så det skal Deichmanske bibliotek slutte med. Du kan lesa meir om det triste hjå Bibliotekarforbundet. Kvifor ikkje hjå Oslo kommune? Sei det, dei tykkjer vel ikkje at folket har krav på å få lesa ting som får negative konsekvensar for dei.

Andre ting som skjer no er i Bærum. Der skal filialar i bygder like store som t.d. Steinkjer kommune bli drivne av ein bibliotekar og eit ukjent tal friviljuge. Problemet er berre spørsmålet om kven som faktisk har tenkt å stille som friviljug for å drive eit offentleg tilbod. Dei prøvde det på Nordtvedt filial i Oslo, det gjekk åt skogen. Nesten alle bibliotek nyttar friviljuge for å ha t.d. eventyrstunder og slikt - men kven gidd å bruke fritida på å vaske ein eller fleire gonger i veka??

Og til slutt: bokbåten i Sogn og Fjordane. No prøver fylkesrådmannen for n-te gong å kutte stønaden slik at bokbåten må gå i opplag. Vi får berre vone at politikarane tenkjer lenger enn administrasjonen.