11.3.06

Samferdsle og Barentshavet

Det handla innlegget mitt om på landsstyremøtet. Eg kan ikkje sitere andre sine innlegg, sidan møtet er lukka. Men eg trur eg kan lova mykje spanande innanfor Sp sine departement frametter!

Hovudinnlegget til Åslaug var derimot opi, og det er lagt ut eit slags referat hjå NRK.

Landsstyremøte i Senterpartiet

Det blir eit særs spennande landsstyremøte her på Vettre i Asker. Alle statsrådane skal ha innleiingar, og det er særs viktige saker for Finnmark som skal drøftast her. Det er for så vidt nok å nemne Barentshavet, men samferdsle, kommunepolitikk og landbruk er viktige emne for oss òg. Eg skal ha innlegg på landsstyremøtet og ta opp spørsmål som dårlege stamvegar i Finnmark, krise for godstransporten med Hurtigruta og ikkje minst jernbanesambandet Kirkenes-Murmansk. Eg har jo tidlegare vori fylkessekretær i partiet, men det er ein heilt annan og meir positiv stemning i partiet no!

Det kjem meir under møtet.