8.5.03

8. mai - dagen føre dagen
Iallfall i Russland. For eit par veker sidan fekk eg eit offisielt brev frå det russiske generalkonsulatet i Kirkenes:

"Den Russiske Føderasjons Generalkonsul Igor V. Bukharkin har den ære å innby VIDAR LUND til mottagelse i anledning av 58-årsdagen for seieren i Den store fedrelandskrigen (1941-1945) torsdag, den 8. mai 2003, kl. 13.30 - 15.30."

Slikt noko seier ein verkeleg ikkje nei til. Eg visste lite om kva som skulle skje og kvifor, men eg fekk ei stutt innføring av ein av kollegaene mine, ho er russisk sjølv. Det er slik at i Russland feirar ein eigentleg 9. mai, ikkje 8. Og så har ein fri 9., 10. og 11. mai for skikkeleg å feire sigeren. Kvifor 9. mai? Jo, av di det var då dei nådde Berlin! Tyskland kapitulerte 8. mai, men Stalin gav seg ikkje før Berlin var teken...

Og det fører til slike utskeiingar som eg var "offer" for i dag. Eller utskeiingar og utskeiingar - eit glas vodka eller to kan knapt kallast ei stor utskeiing, bortsett frå at det var i arbeidstida då... Det var litt av ei mangfaldig forsamling som møttest - unge søringar frå bibliotek, politi og forsvar, russiske babusjkaer, norske og sovjetiske krigsheltar, kommunestyrerepresentantar m.m. Ei salig blanding. Høgdepunktet på markeringa var definitivt ein gamal mann som var framtung av medaljar. Sovjetiske, sjølvsagt. Han gjekk rundt og snakka russisk og norsk om einannan, norsken var fascinerande blanding av "gebrokki" norsk og gamal, gamal, finnmarking. Ein av dei andre forklarde: Han var fødd og oppvaksen i Tsypnavolok, den "norske" bygda på Fiskarhalvøya!! Ein såkalla Kola-nordmann altså. Du finn meir om Kola-nordmennene i eit føredrag av Morten Jentoft hjå Utanriksdepartementet. Søk etter "Jentoft" på sida, så finn du fram. Han har òg skrivi bok forresten, om Kola-nordmennenes historie.

Men attende til den gamle mannen. Det som var så fascinerande var at han byrja å syngje. Han hadde med seg ein kar på trekkspel, så drog dei i gang med russiske folkeviser. Heilt fantastisk, publikum vart heilt rivi med. Ei utruleg verdig feiring av 58-årsdagen for sigeren i Den store fedrelandskrigen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar