25.3.07

Variert om samlingsutvikling

Av: Vidar Lund
Velge & vrake : samlingsutvikling i folkebibliotek / Åse Kristine Tveit (red.) – [Oslo] : Biblioteksentralen, 2006. – 187 s. – ISBN: 82-7022-320-4.

Denne boka er ein type bok eg skulle ynskt meg fleire av: ei fagleg utviklande bok meint for oss i ”det vanlege” folkebiblioteket. Dei ulike artiklane kjem både frå praktikarar i ”felten” og frå skandinaviske forskings- og utdanningsmiljø. Dette er definitivt ein styrke for boka, det gjer at problemstillingane blir meir reelle og direkte relevante for folkebiblioteka.

Boka tek opp ulike spørsmål kring medieval i folkebiblioteka: Kva er relevant kvalitet? Korleis setje brukaren i sentrum - og kva brukarar skal setjast i sentrum? Og som tittelen seier blir det òg fokusert på korleis ein kan gå fram for å vrake. Boka gjev innsyn i ulike moment kring samlingspleie, og er eit verdfullt påfyll for alle oss som sit med meir eller mindre tronge budsjettrammer og overfylte bokhyller.

Boka er utgjeven av Biblioteksentralen, medan redaktøren Åse Kristine Tveit på utgjevingspunktet jobba ved bibliotek- og informasjonsstudiet ved Høgskolen i Oslo. Denne måten å samarbeide på trur eg er bra for heile bibliotekmiljøet. Ved slike utgjevingar ser vi nytten av at Biblioteksentralen ikkje berre er ein kommersiell medieleverandør, men ått av kommunane (og dimed biblioteka). Eg vonar at det kjem fleire slike utgjevingar, dei hjelper definitivt til med kompetanseutviklinga i biblioteka.

1 kommentar:

  1. Det der så ut som verdenshistoriens kjedeligste bok:)

    SvarSlett