12.3.07

Skal det vera ei dødsmesse?

I helga skjedde det - endeleg framførde vi Faurés Requiem i Kirkenes kyrkje. Stor suksess, 150 tilhøyrarar og 25 sveitte men lukkelege songarar. Det gjekk jo bra, trass i at vi berre hadde 3 øvingshelgar... Mitt bidrag, i tillegg til medansvar for å ha sett i gong heile greie, var å setje om requiem til nynorsk :-) Det enda faktisk med at konserten var kuppa av Varanger Mållag, sidan 2/3 av styringsgruppa er målfolk ;-)

Her er iallfall mitt verk - og dette er ikkje ein tekst for pinglar...

Requiem
Katolsk messe
Omsetjing frå engelsk/latin: Vidar Lund

Innleiing og kyrie (Introit et kyrie)
Gje dei æveleg kvile
Gud vår Herre, vi bed deg:
Lat ljoset skina på dei i all æve
Vi hyllar deg, vår Gud, på Sions berg
Du skal hyllast i heilage Jerusalem
Høyr oss, Gud, høyr bøna frå tenarane dine
Alt vårt kjøt er ditt.
Kyrie eleison
Kriste eleison

Offertorium (Offertorium)
Vår Herre Jesus Krist
vår lysande konge.
Fri sjelene til dei som trur og har fare frå oss
frå den ævelege pina
og dei botnlause djupa.
Vår Herre Jesus Krist
vår lysande konge.
Fri sjelene til dei som trur og har fare frå oss
frå gapet åt løva,
elles hamnar dei i djupet hjå Hel.
Vår Herre Jesus Krist
vår lysande konge:
Redd dei frå det ytste mørkret!
Høyr vår bøn
og lat våre rop nå deg!
Gud, vår Far,
opna ditt øyra.
I dag bed vi for alle sjeler som har fare frå oss.
Vi bed deg om å minnast dei.
Herre, fri dei frå døden og gje dei liv
Vi bed deg, du som lova våre fedrar,
Abraham og hans ætt.
Vår Herre Jesus Krist
vår lysande konge:
Fri sjelene til dei som trur og har fare frå oss
frå den ævelege pina
og dei botnlause djupa.
Redd dei frå helvetes mørker.
Amen.

Heilagt (Sanctus)
Heilagt, heilagt
Heilage Herre
Allhærs Gud
Himmelen og jorda er fylt med di ære,
O Herre.
Hosianna i det høgste

Velsigna Jesus (Pie Jesu)
Velsigna Jesus,
eg bed deg, Herre,
at du i din miskunn gjev dei kvile.
Velsigna Jesus,
eg bed deg, Herre,
at du i din miskunn gjev dei kvile i all æve.

Guds Lam (Agnus Dei)
Guds Lam,
som tek alle synder frå verda,
gje dei kvile i all tid.
Høyr oss, høyr oss, Guds Lam.
Vi bed deg, heimsens frelsar,
gje dei æveleg kvile.
Æveleg ljos skin på dei,
skin på dei, Herre vi bed:
Med alle dine helgenar i endelaus ære
for din milde nådes skuld.
Gje dei æveleg kvile
Gud vår Herre, vi bed deg:
Lat ljoset skina på dei i all æve

Fri meg (Libera me)
Fri meg, Herre,
frå dødens ævelege flammar
på Domens Dag,
på den siste fryktelege dagen:
Då skal jorda og himmelen skaka og rista.
Du skal koma med din mektige
Domens brann.
Eg står framføre deg og skjelv
i frykt og redsle:
Din vreide skal koma ned over jorda
og alt kjøt skal løysast opp.
Prøvens dag
Domens dag
Død og øydelegging, liding og pine
Vreidens dag
Hemnens dag
Sorgas dag
med otte og bitter sut.
Gje dei æveleg kvile
Gud vår Herre, vi bed deg:
Lat ljoset skina på dei i all æve
Fri meg, Herre,
frå dødens ævelege flammar
på Domens Dag,
på den siste fryktelege dagen:
Då skal jorda og himmelen skaka og rista.
Du skal koma med din mektige
Domens brann.
Fri meg, Herre,
frå dødens ævelege flammar.
Eg bed deg.

I Paradis (In Paradisum)
Guds heilage englar
tek deg til Paradis.
Alle helgenar tek imot deg
ved vegens ende,
dei syner deg vegen
til den Heilage byen Jerusalem.
Englekor syng deg til kvile,
og med Lasarus oppstanden til æveleg liv,
kan du kvila i fred i all tid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar