20.3.07

Svalbard er magisk!

Rett frå landsmøtet i Sp til Forskingsdagane sin "kick-off"-konferanse i Longyearbyen på Svalbard. Sånn går no dagane...

Turen starta då eg kom til Gardermoen. Der var det fullt kaos måndag morgon. Flyet til Longyearbyen skulle gå kl. 09.20, så eg var no på Gardermoen nesten ein time før. Det skulle vera godt med tid. Det hjelper lite når det er 50 meter med kø føre baggasjedroppen!! Heilt utruleg! Ekstra provoserande var det sjølvsagt at to av skrankane var lukka...

Det er litt merkeleg opplegg på flygingane til Longyearbyen. Det er same fly som går heile vegen, men ved mellomlandinga i Tromsø må alle av. Stress og mas. Tromsø må forresten ha ei av verdas venaste innflygingar. Når det er finvêr er det berre utruleg flott. Det same gjeld innflyginga til Longyearbyen - men der er det litt meir ustabil luft, det vart nokre sekund der vi letta litt frå stolane.

Kvifor eg er på Svalbard? Prioriterer Sør-Varanger bibliotek verkeleg Forskingsdagane så høgt at vi brukar tusenvis av kroner på å reise til ein konferanse på Svalbard?? Nei, vi gjer jo ikkje det. Men i fjor hadde vi eit par arrangement under Forskingsdagane, og då var eg flink gut og sende inn evalueringsskjemaet. Dimed vart eg trekt ut til å vera med på denne "kick-off"-konferansen. Særs bra!

I år er temaet for Forskingsdagane Polaråret 2007/2008 og globalisering. Det ber sjølvsagt konferansen preg av, med føredrag om ulike sider ved Svalbard-samfunnet, klimaforsking, UNIS og elles ymse ting som gjeld Forskingsdagane generelt.

Eg må innrømme at eg kjenner meg LITT som sporv i tranedans her, det er mange forskarar og profesjonelle forskingsformidlarar her - men samstundes er det definitivt interessant. Bibliotek burde satse meir på Forskingsdagane - kan hende det burde vori arrangert ein eigen bibliotekkonferanse med forskingsformidling som tema? Det kunne vera ei oppgåve for anten Forskingsdagane eller ABM-Utvikling.

I morgon skal vi ut på skutertur. Eg har budd i Kirkenes i 4 år men aldri vori på ein skuter. Allting må prøvast - eg vonar berre at eg ikkje blir biten av basillen :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar