8.1.05

Eg lærer aldri - 2

Ein annan ting eg aldri lærer, er at ein ikkje kan kjøpe abonnement hjå Telenor. Etter at eg flytta, fann eg ut at eg skulle byte ADSL-abonnement frå Tiscali til Telenor. For å seie det slik: Telenor skal få ei veke til på å betre kapasiteten før eg seier opp avtalen p.g.a. avtalebrot. Dei klarer ikkje å levere tilgang meir enn eit par timar om kvelden. SKANDALE!!! Eg har ein mistanke om at det er det same som har skjedd her som i Vestfold.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar