2.1.05

Amerikansk hjørne

Er Vidar vorten Bush-tilhengar no? Det kan ein spørje seg om, no som eg driv og opprettar "The Barents Region American Corner" på biblioteket på Kirkenes. Heldigvis er USA mykje meir enn George Bush, landet er nesten ein verdsdel i seg sjølv. Utruleg mangfaldig og variert, der statane har mellom 500.000 og 35 mill. ibuarar og på mange måtar har større sjølvstende i høve til sentralmakta enn delstatane i det nye EU vil få. Det er eit utruleg spennande land, og når den amerikanske ambassaden kjem med eit tilbod om å byggje opp ei spesialsamling om USA kan ein berre ikkje seie nei. Du kan sjå kva bøker og tidsskrift vi får ved å gå inn i katalogen til Sør-Varanger bibliotek. Mange av bøkene er vi dei einaste i Noreg som har! Vi opnar 12. januar, og fram til då kan du sjå utvalet av bøker ved å klikke på peikaren over.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar