6.2.06

Nye tider, nye krav?

Vel, ikkje så veldig original start, kan hende. Kva har skjedd sidan sist eg blogga? Hm... Det er på eit vis mykje og lite på ein gong. Framleis singel - har skjedd lite der. Har jobb enno - og vonleg lengre. Ikkje skjedd så mykje der heller eigentleg - anna enn at eg har von om å få forlenga vikariatet ei stund til.

På andre felt har det hendt meir. Eg er innstilt til to verv som er viktige for meg: fylkesleiar i Finnmark Senterparti og nestleiar i Norsk bibliotekforeining. I tillegg har eg jo verv i både Noregs Ungdomslag, Norsk Barneblad og Fagforbundet. Om det er ei line i desse engasjementa? For min del er det no det. Fellestrekka er at dei er folkelege rørsler basert på folkeopplysning (ja, eg brukar det ordet) og demokrati. Ein kan seie at arbeidet i NBF er meir fagleg retta, men engasjementet mitt kjem i tillegg av at eg trur bibliotekpolitikk er særs viktig for samfunnsutviklinga. Utan eit sterkt bibliotek(u)vesen så kjem for det fyrste norske skuleelevar til framleis å sakke akterut i høve til andre land, og utan eit sterkt lokalt og digitalt nærvære av bibliotektenester kjem sosiale og geografiske kløfter i samfunnet til å berre bli djupare og breiare.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar