6.2.06

Mohammad og teikningar

Eg har ikkje tenkt å seie så mykje om Mohammad og teikningar eigentleg, anna enn at det er absurd kva konsekvensar dette har fått.

Den eg blir forbanna på er redaktøren i Magazinet. Falskare mann skal ein leite lenge etter. Sjølvsagt visste han at det vart reaksjonar på prentinga av Mohammadbileta. Han og mange andre gløymer at det er ein skilnad mellom prentefridom og prenteplikt. I tillegg finst det grenser for prentefridomen, t.d. når det gjeld rasisme og blasfemi. Når ein teiknar Mohammad, kva blir det neste? Jødar med krokut nase?

Eg trur at eitt av hovudproblema er at majoritetane i vestlege land enno ikkje har vent seg til at dei statlege religionssystema ikkje er einerådande lenger. No kan ein faktisk ikkje seie "kristne, norske verdiar" meir, ein må forhalde seg til at det norske er meir mangfaldig enn som så. Vi må rett og slett slutte å sjå på muslimar som "dei andre". Det vil faktisk seie at vi må ta like mykje omsyn til absurde utslag av islam som like absurde utslag av kristendomen. Hugs, det er faktisk berre 25-30 år sidan "Life of Brian" vart forbodi i Noreg p.g.a. blasfemi!

Ein annan ting er sjølvsagt spørsmålet: kva i h... innbiller kristne/ateistiske kommentatorar seg? Skal vi reformere islam? Låttleg.

1 kommentar:

  1. Hei!

    Veldig enig i det du skriver. Bra at noen står fram mot kristen-fundamentalister, Frp-ere og andre fremmedfiendltlige grupperinger. Dessverre har disse nå et fått et visst fotfeste i deler av befolkningen. Desto viktigere er det da at noen sier ifra slik som du gjør nå. Stå på videre!

    SvarSlett