11.3.06

Landsstyremøte i Senterpartiet

Det blir eit særs spennande landsstyremøte her på Vettre i Asker. Alle statsrådane skal ha innleiingar, og det er særs viktige saker for Finnmark som skal drøftast her. Det er for så vidt nok å nemne Barentshavet, men samferdsle, kommunepolitikk og landbruk er viktige emne for oss òg. Eg skal ha innlegg på landsstyremøtet og ta opp spørsmål som dårlege stamvegar i Finnmark, krise for godstransporten med Hurtigruta og ikkje minst jernbanesambandet Kirkenes-Murmansk. Eg har jo tidlegare vori fylkessekretær i partiet, men det er ein heilt annan og meir positiv stemning i partiet no!

Det kjem meir under møtet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar